Aleksandra Bilejczyk

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog.
Psycholog dziecięcy i seksuolog dziecięcy.

Pracuje zarówno z dziećmi, jak i dorosłymi. Skupia się na pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, z osobami doświadczającymi przemocy, przemocy seksualnej w dzieciństwie i w życiu dorosłym.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku społeczna psychologia kliniczna w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, studia podyplomowe o kierunku seksuologia kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT.

Doświadczenie zawodowe zdobywała stażując w placówkach zajmujących się psychoterapią dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Odbyła staż na dziecięcym Oddziale Klinicznym Psychiatrii w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie. Od 2007r. związana jest ze Szpitalem Nowowiejskim, stażując i pracując w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii, a obecnie pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i Młodzieży.

Podstawowe obszary pracy to:
– zaburzenia lękowe (fobie, lęk społeczny, lęk uogólniony, lęk separacyjny, napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne),
– zaburzenia nastroju (depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, dystymia),
– zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego (agresja, impulsywność, wycofanie, nieśmiałość, chwiejność emocjonalna, zaniżone poczucie własnej wartości),
– zaburzenia adaptacyjne (związane z trudną sytuacją rodzinną, rozwodem rodziców, chorobą, śmiercią bliskiej osoby, nagłymi zmianami w życiu dziecka/rodziny, rywalizacją z rodzeństwem),
– zaburzenia psychosomatyczne,
– zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się),
– zaburzenia eksternalizacyjne (zespół nadpobudliwości ruchowej- ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania),
– zaburzenia sfery seksualnej (masturbacja dziecięca, zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, problemy emocjonalne okresu dojrzewania, wykorzystywanie seksualne dzieci),
– problemy wychowawcze nakierowane na wsparcie i psychoedukację rodziców z trudnościami rozwojowymi.

KONTAKT (kliknij tu)

Informacja przed wizytą dotyczącą dziecka:

Pierwsza sesja zawsze odbywa się rodzicami dziecka/nastolatka. W przypadku dzieci w wieku, co najmniej do ukończenia szkoły podstawowej prosimy, aby na pierwszą wizytę zgłosili się sami rodzice/prawni opiekunowie. Na początku, po opisaniu przez rodziców kwestii problemowych, zostanie zebrany tzw. wywiad rozwojowy dotyczący dziecka, informacje na temat jego funkcjonowania w szkole, przedszkolu, wśród rówieśników, a także na temat ogólnej sytuacji rodzinnej. Etap diagnostyczny zazwyczaj zajmuje 1-2 spotkania z rodzicami, oraz 1-3 sesje z dzieckiem. Po etapie diagnostycznym następuje omówienie jego wyników z rodzicami, kiedy to również zostaje przedstawiona propozycja planu terapii. Rodzice mogą niekiedy zostać poproszeni o konsultację u innych specjalistów (np. neurologa, psychiatry itp.).

Na konsultacje (pojedyncze spotkania) dotyczące dzieci zazwyczaj również zapraszamy samych rodziców. Jeśli problem dotyczy starszego dziecka/nastolatka zapraszamy rodziców wraz z nim. Tę kwestię ustalimy podczas rozmowy telefonicznej umawiając termin wizyty.