Arkadiusz Bilejczyk

IMG_0494-2

Psycholog, Psychoterapeuta, Seksuolog Kliniczny
Superwizor Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych PTS
Superwizor-Dydaktyk PTTPB w trakcie szkolenia

 

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, certyfikowany seksuolog kliniczny oraz superwizor psychoterapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, obecnie w trakcie szkolenia do certyfikatu Superwizora-Dydaktyka Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Absolwent studiów magisterskich na kierunku psychologia oraz studiów podyplomowych na kierunku seksuologia kliniczna Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Absolwent szkolenia z psychoterapii w CBT Centrum w Warszawie.

 

Pracuje w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie od 2004r. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową zaburzeń seksualnych, prowadzi także terapię sprawców przestępstw seksualnych oraz osób z problemami o charakterze uzależnień od zachowań seksualnych.

 

Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Biegły sądowy z zakresu seksuologii Sądów Okręgowych w Warszawie, certyfikowany seksuolog sądowy Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Główne obszary zainteresowań naukowych i klinicznych, to leczenie sprawców przestępstw seksualnych, zaburzeń preferencji seksualnych oraz zaburzeń o charakterze kompulsywnych/uzależnieniowych zachowań seksualnych.

 

Zajmuje się także szkoleniami z zakresu zdrowia seksualnego, seksualności osób niepełnosprawnych oraz edukacji seksualnej. Prowadził zajęcia o takiej tematyce dla pracowników służby zdrowia, ośrodków terapii uzależnień, personelu szkół, szkół integracyjnych, przedszkoli, placówek wychowawczych, ośrodków opiekuńczych. Pracował z dziećmi i młodzieżą w świetlicach socjoterapeutycznych, domach dziecka, szkołach, ośrodkach opiekuńczych, z młodzieżą z rodzin adopcyjnych i zastępczych.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

W Gabinecie Psychoterapii „Od słowa…” prowadzi psychoterapię partnerską i indywidualną, głównie w następujących obszarach:

– zaburzenia lękowe,

– zaburzenia osobowości,

– problemy w komunikacji partnerskiej,

– dysfunkcje seksualne,

– zaburzenia preferencji seksualnych (parafilie),

– wsparcie dla osób z nietypowymi potrzebami seksualnymi,

– seksoholizm (uzależnienie od zachowań seksualnych),

– nieakceptacja orientacji seksualnej,

– nieśmiałość utrudniająca nawiązywanie relacji,

– zaburzenia odżywiania,

– wsparcie dla osób rozwodzących/rozstających się,

– wsparcie dla osób transseksualnych,

– prowadzenie osób transseksualnych podczas tzw. „testu realnego życia” w procesie zmiany płci.

 

 

Prowadzi także terapię online za pośrednictwem Skype: www.gabinet-online.com

 

Preferowany kontakt poprzez formularz:
KONTAKT (kliknij tu)

tel. 665 266 500